LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Conflictbemiddeling


Bij conflicten tussen leerkrachten onderling, tussen leerkrachten en leerlingen of tussen directie en inrichtende macht kan een school of een schoolbestuur een beroep doen op een bemiddelaar van NOM.

 • Tijdens een eerste gesprek met de opdrachtgever verkennen we de situatie. 
 • Op basis daarvan bespreken we welke mediationmethodes het meest geschikt zijn om in te zetten in concrete situaties. 
 • In sommige gevallen zal de NOM-mediator één of meerdere gesprekken hebben met de mensen tussen wie het conflict zich afspeelt. In andere gevallen zal een hele groep of het hele team betrokken worden in een teamdag. Ook combinaties van duo-gesprekken en groepsgesprekken zijn mogelijk. 
 • De NOM-mediators zijn als bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en werken vanuit de principes van vertrouwelijkheid en meerzijdige partijdigheid
 • Een eerste kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend.

 Meer weten over bemiddeling op school? De troeven van NOM


 • Ruime ervaring in het onderwijs
 • Kennis van de onderwijswetgeving
 • Erkende bemiddelaars
 • Focus op de eigen inbreng van de school
 • Vormingen en interventies op maat van uw school
Contacteer ons • een eerste contact is steeds vrijblijvend en gratis
 • mail ons: info@onderwijsmediation.be
 • telefoneer ons vrijblijvend met uw vraag:
  0474 23 21 28 Anit Van Looy - Vlaams-Brabant
  0476 41 80 35 Sabine Coppens - Antwerpen
  0479 76 43 99 Miet Timmers - Oost/West-Vlaanderen


Copyright © 2015. All Rights Reserved.