LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Contacteer ons: info@onderwijsmediation.be

U kunt het Netwerk Onderwijs Mediation bereiken via info@onderwijsmediation.be of rechtstreeks via één van onze bemiddelaars.

Een eerste contact is steeds vrijblijvend en gratis.

 

   

  sabine@onderwijsmediation.be

  Generaal Drubbelstraat 39

  2600 Berchem

  0476 41 80 35

  Sabine Coppens

  Ze is bemiddelaar en werkzaam in het secundair onderwijs. Ze heeft jarenlang ervaring als leerkracht, leerlingenbegeleider en vertrouwenspersoon. Na haar opleiding tot familiaal en sociaal bemiddelaar, vroeg zij haar erkenning aan en richtte zij mee het Netwerk Onderwijs Mediation op.

  Werk

  Bemiddeling en herstelgericht werken in het onderwijs in al haar facetten vormt haar voornaamste focus.

  Ze geeft voor Netwerk Onderwijs Mediation trainingen aan leerlingen, leerkrachten en directies en doet ze bemiddelingen tussen personeelsleden. Eveneens stippelt ze mee een klachten- en/of conflictbeleid uit.

  Ervaring

  • Leerkracht in het secundair onderwijs
  • Leerlingenbegeleider
  • Vertrouwenspersoon voor personeelsleden

   Haar troeven

   Via vormingen, trainingen, begeleiding en bemiddelingen in de praktijk wil zij leerlingen, leerkrachten en directies leren bemiddelen en de herstelgerichte visie zo veel mogelijk verspreiden en verankeren.

    

   barbara@onderwijsmediation.be

   E. Mathieustraat 30

   3000 Leuven

   0478 31 00 93

   Barbara Janssens

   Ze is socioloog en is gediplomeerde in de voortgezette opleiding internationaal en intercultureel management. De maatschappij wordt steeds meer divers. Barbara vindt het een uitdaging om mensen binnen al deze verschillende contexten in hun kracht te zetten en oplossingen te helpen formuleren.

   Werk

   Ze werkt deeltijds als lokaal overlegplatform deskundige rond alle thema’s die gelinkt zijn aan gelijke onderwijskansen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

   Ervaring

   Vanuit onderwijs

   Ervaring in het samenbrengen van verschillende stakeholders die gelinkt zijn aan onderwijs  op het terrein om krachten te bundelen en nieuwe synergiën mogelijk te maken.

   Vanuit welzijn

   Voordien was ze aan de slag bij Rode Kruis-Vlaanderen waar ze als adjunct-departementshoofd mee verantwoordelijk was voor de opvang van asielzoekers.

   Het snijvlak tussen onderwijs/welzijn en diversiteit  is wat haar boeit en enthousiast maakt om mee aan de slag te gaan.

   Binnen Netwerk Onderwijs Mediation bemiddelt ze tussen personeelsleden, kan ze vorming geven rond thema’s die gelinkt zijn aan bemiddelen en diversiteit en gaat ze graag aan de slag met leerlingen rond peer mediation.

   Haar troeven

   • Brede kennis van de onderwijscontext
   • Brede kennis in het omgaan met diversiteit
   • Pedagogische kwaliteiten
   • Sociaal bewogen
   • Krachtdadig en gedreven
   • Ontwikkelingsgericht
   • Netwerker


    

   Copyright © 2015. All Rights Reserved.