LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Onze visie op schoolconflicten


Een school is een dynamische microcosmos met een grote uitstraling naar de buitenwereld. Scholen zijn unieke sociale organisaties die allemaal van elkaar verschillen. Geen enkele school is dezelfde. Elke school heeft een eigen traditie, eigen regels en een unieke teamsamenstelling. In scholen wordt er druk met elkaar gecommuniceerd, samengewerkt en 'school gemaakt'. Dat levert regelmatig kleine en grote conflicten op. Elke school gaat op een andere manier met die conflicten om. 

Netwerk Onderwijs Mediation heeft een geïntegreerde visie op schoolconflicten waaruit respect blijkt voor de specifieke eigenheid van het leraarberoep en de unieke context en cultuur van elke school

Copyright ┬ę 2015. All Rights Reserved.