LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Bemiddeling op school?


Er is al een hele tijd spanning in het schoolteam en regelmatig moet je als directeur brandjes blussen tussen leerkrachten. Twee leerkrachten hebben een vurig conflict met elkaar en er beginnen zich 'kampen' te vormen rond hen beiden. In heel wat conflicten op school kan bemiddeling een oplossing bieden.


 vraag de brochure aan! 

Bemiddeling is een methode om conflicten tussen mensen aan te pakken. Hierbij worden de partijen die een conflict hebben, bijgestaan door een bemiddelaar die samen met hen rond de tafel zit.

De bemiddelaar staat buiten het conflict, maar helpt om de communicatie tussen de partijen op gang te brengen, te vergemakkelijken en gaande te houden. De bemiddelaar biedt geen kant-en-klare oplossing, maar helpt om er samen uit te geraken.

Binnen de onderwijscontext is bemiddeling een goede manier om verschillende soorten conflicten aan te pakken. Afhankelijk van de aard van het conflict en de mensen die erbij betrokken zijn, worden andere werkmethoden gehanteerd.

De concrete methodiek wordt steeds bepaald na een afspraak met de opdrachtgever. Afhankelijk van de specifieke situatie wordt telkens een scenario op maat afgesproken.

Dit scenario kan inhouden:

  • Bemiddelingsgesprekken met individuele personen (twee tot vier personen)
  • Groepsbemiddelingsgesprekken (van 5 tot 20 personen) eventueel voorafgegaan door individuele gesprekken
  • Een vormingsdag over omgaan met conflicten, communicatievaardigheden, collegialiteit
  • Conflictcoaching voor leidinggevenden in de school

Af en toe komen tijdens de vormingsmomenten en gesprekken zaken naar boven die te maken hebben met de schoolorganisatie of -structuur. Er wordt afgesproken met de opdrachtgever in hoeverre hij of zij feedback wil over deze zaken.

 Wat kan je verwachten van de bemiddelaar van NOM? 


Meer en concrete informatie?

U kan vrijblijvend en gratis een brochure aanvragen waarin de werkwijze van NOM bij de aanpak van conflicten op school beschreven wordt. We beschrijven hierin de volgende situaties:

Voorbeeld 1: Schoolteam waarin enkele mensen in een conflict verzeild zijn.

Voorbeeld 2: Schoolteam waar reeds een hele tijd spanningen en kleine conflicten zijn.

Voorbeeld 3: Schoolteam waarin duidelijk conflicten zijn en het team is onderverdeeld in verschillende ‘kampen’.

Stuur hiervoor een mailtje naar info@onderwijsmediation.be met vermelding 'informatie bemiddeling op school' en u ontvangt de brochure via mail.


Copyright © 2015. All Rights Reserved.