LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Wat kan je verwachten van de bemiddelaars van NOM?


De bemiddelaars van NOM zijn door FOD justitie erkend als bemiddelaar. De tussenkomsten van NOM kunnen gaan over bemiddeling in groepen (bvb. secretariaatsmedewerkers, vakwerkgroepen) of over bemiddeling tussen twee individuen (leerkrachten, directieleden, secretariaatsmedewerkers, ouders).  

Wat kan je verwachten van een bemiddelaar van Netwerk Onderwijs Mediation?

-          Een neutrale houding

-          Oog voor alle partijen en hun achterliggende belangen

-          Vertrouwelijkheid en discretie

-          Kennis van de onderwijscontext en –wetgeving


Wat verwacht de bemiddelaar van de conflictpartijen?

-          Bereidheid om te luisteren naar de andere(n)

-          Actieve deelname aan de communicatie

-          Intentie om samen tot een oplossing te komen


Oplossingen voor conflicten die tot stand komen via bemiddeling zijn vaak duurzame oplossingen omdat  ze niet zijn opgelegd, maar uitgedacht door de conflictpartijen zelf!

NOM biedt opleidingen voor jongeren om zelf als peer mediator op te treden


Copyright © 2015. All Rights Reserved.