LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Schoolcultuur en conflict


Kom je een school binnen, dan merk je meteen dat elke school zijn eigenheid heeft. Je hoort het, je ruikt het en je ziet het. In de ene school stormen de leerlingen door de gangen, in de andere school wordt er stilte geëist. In de ene school komen leerkrachten heel spontaan de klas binnen, in een andere school gebeurt dat formeler en staan de leerlingen recht bij het binnenkomen van de leerkracht. In sommige scholen staan leerkrachten erg op hun eigen autonomie, in andere scholen is samenwerking een heel normaal gegeven (lees meer).

Deze eigenheid kan je omschrijven als de schoolcultuur. De schoolcultuur is het samenspel tussen interne factoren (pedagogisch project, leiderschapsstijl, communicatie) en omgevingsfactoren (in welke buurt ligt de school, hoeveel vestigingen zijn er, ...). Zoals elke cultuur zijn er ook een schoolcultuur verschillende lagen en niveaus te ontdekken (lees meer)De schoolcultuur is voelbaar in de manier waarop er les gegeven wordt, de manier waarop leerlingen en leerkrachten met mekaar omgaan, de projecten die een school aanvat en de manier waarop een school omgaat met conflicten (lees meer). 

Een schoolcultuur evolueert. Als team kan je werken om de schoolcultuur en de manier waarop een school omgaat met conflicten te veranderen of verder in een bepaalde richting te laten evolueren. Een goede analyse van de huidige situatie en het peilen naar de ideeën die er leven kan een goede start zijn. 

Wil je een effectief klachten- en conflictbeleid uittekenen op school, dan vertrek je best vanuit een analyse van de huidige situatie en breng je de situatie waarnaar de leerkrachten en directie (en soms de leerlingen) in kaart. NOM gebruikt een bevragingsinstrument om de schoolcultuur te analyseren en op die manier te kijken hoe een school omgaat met conflict, samenwerking en collegialiteit. Dit instrument is gebaseerd op onderzoek van o.a. Fullan & Hargreaves (1996) en Deal (1999 en 2009). De analyse is uiteraard slechts een vertrekpunt om te werken aan een eigen visie van de school op communicatie en conflicten een concreet preventief en curatief conflictbeleid te ontwikkelen (lees meer)


Copyright © 2015. All Rights Reserved.