LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Autonomie en verbondenheid


Van schoolteams wordt meer en meer samenwerking verwacht. Leerkrachten uit het secundair onderwijs werken samen projecten uit rond bijvoorbeeld de vakoverschrijdende eindtermen of de vrije ruimte. Leerkrachten basisonderwijs zetten projectdagen op voor de hele school. Samenwerking geraakt steeds meer ingebed in de schoolcultuur en wordt steeds meer gestroomlijnd in overlegmomenten en projecten.

Maar toch is samenwerking in de schoolse context niet altijd een natuurlijk gebeuren. Er wordt vaak geopperd dat leerkrachten heel wat autonomie nodig hebben, als tegenwicht voor de striktheid van het schoolsysteem. Het schoolsysteem legt immers heel wat reglementen op: een bel luidt het begin en einde in van de les, je kan als leerkracht niet zomaar een verlofdag inplannen, het systeem van vaste benoemingen leidt tot weinig flexibiliteit op het vlak van arbeidsmobiliteit. 

De autonomie van de leerkracht bestaat erin dat hij of zij de eigen vakkennis en didactische inzichten mag en kan gebruiken om de eigen lessen in te kleuren. De deur van een klas kan toe, en dat biedt de nodige ruimte voor een leerkracht om zijn eigen creativiteit in te zetten. 

Conflicten tussen leerkrachten ontstaan vaak in het spanningsveld tussen autonomie, samenwerking en collegialiteit. Hieruit kunnen twee soorten conflicten ontstaan:

Taakconflicten: Deze conflicten gaan over de manier waarop mensen samenwerken, waarop ze de beschikbare middelen verdelen en inzetten, doelen stellen en strategie├źn op mekaar afstemmen. Als collega's hierover van mening verschillen en er onderlinge strijd ontstaat, spreken we over een taakconflict.

Sociaal-emotionele conflicten: Deze conflicten gaan over de 'menselijke' kant van samenwerking. Wordt ieder gewaardeerd? Is er respect voor verschillende meningen, waarden, normen en omgangsvormen? Cultuur- en generatieconflicten maar ook conflicten over collegialiteit worden onder deze noemer geplaatst. 


Copyright ┬ę 2015. All Rights Reserved.