LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Conflictstijlen


Iedereen gaat op een andere manier met conflicten om. Grosso modo reageren mensen op vijf verschillende manieren op een conflict. We noemen dit de persoonlijke conflictstijlen.

1) het conflict vermijden of ontlopen

2) het conflict toedekken of zich aan de ander aanpassen

3) het conflict zien als een kans tot onderhandeling om tot een compromis te komen waarbij beide partijen wat inleveren.

4) het conflict zien als een gevecht dat gewonnen moet worden

5) het conflict gebruiken om tot een oplossing te komen waarbij beide partijen winnen. 

Uit onderzoek blijkt dat ook scholen een eigen conflictstijl ontwikkelen. Scholen verschuiven op een continuum tussen een conflictvermijdende stijl en een conflictopzoekende stijl. Scholen die zich op de uitersten van het continuum begeven zijn zeldzaam. De analyse hoe een school omgaat met conflicten is vaak een interessant vertrekpunt om een conflictbeleid uit te tekenen in de school. Copyright © 2015. All Rights Reserved.