LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Niveaus in de schoolcultuur

Elke school heeft een eigen schoolcultuur die gevormd wordt vanuit de eigen basiswaarden, de eigen tradities en de mensen die samen 'school maken'. Er zijn drie niveaus in de schoolcultuur. De wortels van de schoolcultuur zijn vaak stevig verankerd in levensbeschouwelijke tradities en in de overtuigingen van de individuele leerkracht en het hele team.Dit niveau is onzichtbaar en 'voorbewust'. Dit niveau vormt de basis voor de waarden die vaak staan beschreven in het schoolreglement. Deze waarden 'zie' je gebeuren in de vorm van tradities, gedrag, symbolen. 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.