LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Vormingen en trainingen

NOM biedt verschillende vormingen aan voor leerlingen, directies, leerkrachten, administratief personeel, CLB-medewerkers, ...

Hieronder vindt u het algemeen aanbod van vormingen. NOM kan ook steeds binnen de thema's van conflicten, klachten en bemiddeling een aanbod op maat voorstellen.


voor leerkrachten

voor directies

voor administratief personeel

voor CLB-medewerkers, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten

voor preventie-adviseurs en vertrouwenspersonen.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.