LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Bemiddelen tussen leerlingenDoelgroep :


Leerkrachten, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers


Doelstelling :


  • Leerlingen ondersteunen door hen in hun kracht te brengen om zelf uit de spanning en het conflict te  komen
  • Ontdekken van je eigen conflictstijl
  • Vaardigheden aanleren om het proces te helpen begeleiden in het zoeken naar een oplossing uit het conflict :

o   De juiste vragen stellen

o   Empathisch luisteren

o   Een gesprek leiden


Inhoud :


“Mijnheer, mijn gsm is verdwenen!  Een half uur geleden had ik hem nog, maar nu is hij weg.  Kris heeft hem gestolen, ik ben er zeker van!”

 

“Mevrouw, ik kan niet meer slapen, ik kan niet meer eten, ik was vorige week niet ziek toen ik afwezig was   ….   Ik wil niet meer naar school komen   .…   niet meer in die klas zitten  .…  Eva niet meer zien   .…  ik had haar in vertrouwen verteld over mijn situatie thuis en dat heeft ze aan iedereen doorverteld! Wat nu?!”

 

Deze verhalen komen u ongetwijfeld bekend voor.  Maar hoe gaat u hier mee om? En vooral hoe lost u het op?

 

Bied als leerkracht enkel ondersteuning en begeleiding en laat het de leerlingen zelf oplossen.  Word bemiddelaar! 

 

Een bemiddelaar is geen scheidsrechter.  Het is niet zijn taak om zelf een oplossing of een compromis aan te bieden, maar wel om ervoor te zorgen dat de betrokkenen terug met elkaar praten, zelf een oplossing zoeken en zo hun relatie kunnen herstellen.  Een bemiddelaar stuurt het gesprek door middel van open vragen en specifieke technieken zodat de betrokkenen terug echt naar elkaar leren luisteren, echt met elkaar praten en samen tot een duurzame oplossing komen.

 

 

Werkvormen :


  • Theoretische uiteenzetting en oefenen van communicatietechnieken
  • Uiteenzetting over de basisideeën van bemiddeling en praktische toepassing


Duur van de opleiding :


Workshop van een ganse dag Ga naar het overzicht van alle vormingen 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.