LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Bemiddelingsgericht werken voor leidinggevendenDoelgroep :


Directie en middenkader

 

Doelstellingen :


  • Inzicht verwerven over conflicthantering en conflictstijlen
  • Kennismaking met de principes van bemiddeling als alternatieve tussenkomst bij conflicten
  • Vaardigheden ontwikkelen om bemiddelend op te treden bij conflicten:

o   De juiste vragen stellen

o   Empathisch luisteren

o   Erkenning gevenInhoud :


Op school zijn er alle dagen grote en kleine conflicten. Als directielid wordt u voortdurend geconfronteerd met conflicten. Verschillende partijen doen een beroep op u en verlangen dat u de zaken in handen neemt. Het kan gaan over conflicten tussen leerlingen en leerkrachten of  tussen leerkrachten onderling. Soms zijn ook ouders betrokken partij.

Het kan in sommige situaties zinvol zijn om bemiddelend op te treden. U velt zelf geen oordeel, u trekt geen eigen conclusies, maar komt alleen tussen om de communicatie te bevorderen. In deze opleidingsdag maakt u kennis met de methodieken van de bemiddeling.

 

Een bemiddelaar is geen scheidsrechter.  Het is niet zijn taak om zelf een oplossing of een compromis aan te bieden, maar wel om ervoor te zorgen dat de betrokkenen terug met elkaar praten, zelf een oplossing zoeken en zo hun relatie kunnen herstellen.  Een bemiddelaar stuurt het gesprek door middel van open vragen en specifieke technieken zodat de betrokkenen terug echt naar elkaar leren luisteren, echt met elkaar praten en samen tot een duurzame oplossing komen.  Deze tussenkomsten kunt u toepassen bij leerlingen én bij leerkrachten of ouders.

 

 

Werkvormen :

  • Theoretische uiteenzetting
  • Zelfreflectie
  • Groepsdiscussie
  • Aanleren van vaardigheden en technieken van bemiddeling via korte oefeningen en rollenspelen in een veilige omgeving

 

Duur van de opleiding :

 

Workshop van één dag


 Ga naar het overzicht van alle vormingen 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.