LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Generatiediversiteit op school. Voer voor conflict of samenwerking?


Doelgroep:

Directies en schoolteam (leerkrachten en ondersteunend personeel)


Doelstellingen:

  • De deelnemers ontdekken hun eigen generatiekenmerken.
  • De deelnemers zijn zich bewust van generatieverschillen in het schoolteam.
  • De deelnemers kunnen vanuit een meervoudig perspectief naar verschillen kijken.
  • De deelnemers kunnen de verschillen benutten en inzetten vanuit de principes van complementariteit.


Inhoud:

Een nieuwe wind of jarenlange ervaring? De meeste schoolteams kunnen van beide profiteren. In de meest schoolteams werken maar liefst drie tot vier generaties samen: generatie Y (tot 28 jaar), de pragmatische generatie (van 29 tot 43 jaar), Generatie X (van 44 jaar tot 58 jaar) en in mindere mate de Protestgeneratie (van 58 jaar tot 73 jaar) . Dat kan voor een ongelooflijke dynamiek zorgen, maar soms ook voor vonken.

In deze vorming kijken we naar generatieverschillen en wat dat kan doen met een team leerkrachten. Vanuit het beleven van de rijkdom van verschillen smeden we banden tussen de generaties. We leren de communicatieprincipes aan van het meervoudig perspectief. Het resultaat van deze vorming is een team met meer aandacht voor verscheidenheid in visies en standpunten. Dat kan leiden tot betere samenwerking.


Werkvormen:

  • Generaties leren kennen aan de hand van film- en muziekfragmenten
  • Via gesprekstechnieken met elkaar in interactie gaan om de verschillen te leren kennen in visies, waarden, prioriteiten en communicatievormen
  • Theoretische en sociologische basis van het generatiedenken
  • Focus op het zoeken van complementariteit en het smeden van verbindingen 


Duur van de opleiding:

  • Halve dag (er wordt dan vooral ingezoomd op het theoretische gedeelte)
  • Volledige dag (er wordt veel tijd besteed aan toepassingsmogelijkheden in de eigen schoolcontext)


 Ga naar het overzicht van alle vormingen Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Generatielink

www.generatielink.be


Copyright © 2015. All Rights Reserved.