LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Peer mediation Download gratis de brochure 'peer mediation' 


Doelgroep:  

Leerlingen van het lager en secundair onderwijs.

Doelstellingen:

 • Alle leerkrachten maken kennis met het project van leerlingbemiddeling en ontdekken de voordelen ervan voor de school en de bemiddelaars zelf.
 • De leerlingen weten wanneer een ze inzetbaar zijn in een conflict.
 • De leerlingen leren conflicten te bestuderen en analyseren.
 • De leerlingen  kennen de stappen van een leerlingbemiddeling.
 • De leerlingen kunnen de technieken van de bemiddeling toepassen: de juiste vragen stellen, empathisch luisteren, een gesprek leiden.   

Inhoud:

“Tijdens de speeltijd moet ik voortdurend tussenbeide komen, als leerlingen ruziën.” Dat hoor je geregeld van de leerkrachten in de lagere school. Maar ook in het middelbaar worden we maar al te vaak met ruzies, conflicten en pestgedrag geconfronteerd. Leerlingen komen dan hulp vragen aan de leerkrachten. Het kan ook anders! 

Peer mediation is een project waarbij leerlingen leren zelf conflicten aan te pakken. Zo kunnen in de lagere school de leerlingen van het zesde leerjaar bemiddelen tussen jongere leerlingen. Het kan evengoed in een middelbare school gedaan worden door de leerlingen van de derde graad. Ze hebben de vaardigheden ontwikkeld om een gesprek tussen de ruziemakers stapsgewijs te begeleiden. Ze leren op die manier een meningsverschil van alle kanten te bekijken. Hierdoor zullen ze op andere momenten ook in staat zijn om hun eigen conflicten beter aan te pakken. 

Typisch voor peer mediation is dat de ruziënde kinderen zelf een oplossing moeten zoeken en dat de bemiddelaar vooral helpt om de communicatie goed te laten verlopen. Een hele uitdaging voor iedereen, maar superleuk als het werkt! Leerkrachten besparen tijd en hebben minder stress. Leerlingen leren samenwerken en ontwikkelen vaardigheden die ze in hun eigen leven kunnen gebruiken. 

Tijdens de vorming ‘peer mediation’ leggen jullie samen een hele weg af. Eerst krijgt het hele lerarenteam een introductie bestaande uit :

 • een theoretische uiteenzetting over conflicten en conflictstijlen
 • oefenen van efficiënt communiceren
 • bemiddeling in theorie en praktijk 

Vervolgens worden de leerlingen in aanwezigheid van één of twee leerkrachten opgeleid tot leerlingbemiddelaars :

 • blok 1 : intro rond het thema ruzie en conflicten
 • blok 2 : oefenen van efficiënt communiceren
 • blok 3 : bemiddeling in theorie en praktijk
 • blok 4 : aan de slag in de school met nazorg en opvolging 


Werkvormen: 

Theoretische achtergrond en oefenen van communicatietechnieken voor de leerlingbemiddelaars, uiteenzetting over de basisideeën van bemiddeling en toepassing via speltechnieken en rollenspelen.


Duur van de opleiding:

 • Introductie van 1 dag voor het volledige lerarenteam
 • Training van leerlingen tot peer mediator in 4 halve dagen of 2 volledige dagen 


 Ga naar het overzicht van alle vormingen 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.