LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Schoolcultuur en conflict


Doelgroep:

Leerkrachten en directies


Doelstellingen:

  • De deelnemers ontdekken hun eigen conflictstijl.
  • De deelnemers analyseren de school- en de conflictcultuur.
  • De deelnemers ontwikkelen conflictvaardigheden via verschillende oefeningen.  


Inhoud:

Iedereen heeft een eigen, persoonlijke conflictstijl. Sommigen reageren vermijdend op een conflict, anderen gaan volop de confrontatie aan. Ook scholen ontwikkelen een eigen conflictstijl die gegrond zit in de schoolcultuur. In deze vorming ontdekken we hoe individuele teamleden en de school als geheel omgaat met conflicten. We kijken hoe iedereen zich voelt bij de conflictcultuur die op school heerst. 

We reiken niet enkel kaders aan om een genuanceerde analyse te maken van de school- en conflictcultuur, maar gaan ook effectief aan de slag met de vragen en opmerkingen van de deelnemers om het team conflictvaardiger te maken. Een waaier van onderwerpen kunnen aan bod komen: feedback geven en ontvangen tussen collega's, omgaan met klachten en moeilijke ouders, interventies bij leerlingen in conflict.

Meer over de inhoud kom je ook te weten op de webpagina's over visie en methode.

Werkvormen:

  • Analysekaders over de eigen conflictstijl, schoolcultuur en conflictcultuur worden aangereikt als theoretisch kader en toegepast door de deelnemers
  • Gerichte gesprekken in kleine groepen in de voltallige groep
  • Rollenspelen en interactieve oefeningen


Duur van de opleiding: 

  • Halve dag (analyse van de persoonlijke conflictstijl, de schoolcultuur en conflictcultuur)
  • Ganse dag (analyse van de persoonlijke conflictstijl, de schoolcultuur en conflictcultuur én effectief werken aan een conflictvaardige school)


 Ga naar het overzicht van alle vormingen 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.